ÉN ARMÉ: Vi ser én Armé som er oppreist av Gud, fylt av Guds ånd for det 21. Århundre, overbevist om kallet vårt og på marsj fremover

Vi vil...

 • få et dypere åndelig liv
 • forenes i bønn
 • identifisere og utvikle ledere
 • øke vår bærekraft og selvfornektelse

ETT OPPDRAG: Vi vil bruke alle midler for å nå verdens lidende, nedbrutte, ensomme, hjemløse og fortapte med kjærlighet

Vi vil...

 • understreke vår helhetlige tjeneste
 • nå og involvere ungdom og barn
 • stå opp for og tjene de marginaliserte
 • oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
   

ETT BUDSKAP: Med Jesu forvandlende budskap vil vi bringe frihet, håp og liv

Vi vil...

 • formidle Kristus med stolthet 
 • bekrefte vår tro på forvandling
 • evangelisere og disippelgjøre effektivt 
 • skaffe læremidler av høy kvalitet

Ressurser