Een LegerEEN LEGER: Wij zien voor de 21e eeuw een door God in het leven geroepen en met de Geest vervuld Leger. Overtuigd van onze roeping gaan wij gezamenlijk voort en

willen wij...

 • ons geestelijk leven verdiepen;
 • één zijn in gebed;
 • leiders ontdekken en opleiden;
 • onze financiële onafhankelijkheid en offervaardigheid vergroten.


EEN MISSIE: In een wereld van lijdende, gebroken, eenzame, arme, rechtelozen en verloren mensen willen wij alles doen om hen in liefde te bereiken, daarom

willen wij...

 • nadruk leggen op een geïntegreerde aanpak binnen onze dienstverlening;
 • jongeren en kinderen bereiken en hen erbij betrekken;
 • instaan voor de mensen aan de rand van de samenleving en hen dienen;
 • nieuwe initiatieven aanmoedigen binnen onze missie.


EEN BOODSCHAP: Met de levensveranderende boodschap van Jezus die vrijheid, vrede en leven schenkt,

willen wij...

 • zonder schaamte Christus in ons leven laten zien;
 • ons geloof in levensverandering bevestigen;
 • doeltreffend evangeliseren en volgelingen opleiden;
 • zorgen voor goed opleidingsmateriaal

 Middelen