EN HÆR: Vi ser en hær, fyldt af Guds Ånd og oprejst for det 21. århundrede, der i overbevisning om vort kald sammen går fremad

Vi vil...

 • uddybe vort åndelige liv 
 • være ét i bøn 
 • finde og udvikle ledere
 • styrke selvforsørgelse og selvforsagelse

EN MISSION: Ind i en verden af sårede, nedbrudte, ensomme, fattige og fortabte, for at sætte alt ind på at nå dem i kærlighed

Vi vil...

 • lægge vægt på vor integrerede tjeneste
 • nå ud til og involvere børn og unge
 • tjene de udsatte og tale deres sag
 • fremme innovation i mission

EN BUDSKAB: Med det livsforvandlende budskab om Jesus, der bringer frihed, håb og liv

Vi vil...

 • frimodigt formidle Kristus
 • bekræfte vor tro på livsforvandling 
 • evangelisere og oplære disciple eektivt tilbyde undervisningsmaterialer af høj kvalitet.

Ressourcer