Vize plán

JEDNA ARMÁDA: Vidíme Armádu pro 21. století zbudovanou Bohem, naplněnou Duchem – přesvědčenou o svém povolání a společně postupující vpřed

Budeme...

 • prohlubovat svůj duchovní život
 • jednotní v modlitbách
 • rozpoznávat a vychovávat vedoucí pracovníky
 • růst v soběstačnosti a sebezapírání
   

JEDNO POSLÁNÍ: Do světa trpících, zlomených, osamělých, vyloučených a ztracených a všemi dostupnými prostředky je s láskou zasahovat

Budeme...

 • zdůrazňovat ucelenost naší služby
 • oslovovat a zapojovat mládež a děti
 • se zastávat opomíjených lidí na okraji společnosti a sloužit jim
 • podněcovat nové způsoby misijní práce
   

JEDNO POSELSTVÍProměňující zprávou o Ježíši přinášejícím svobodu, naději a život

Budeme...

 • bez ostychu zvěstovat Krista
 • opětovně potvrzovat naši víru, že je proměna možná
 • účinně evangelizovat a vychovávat učedníky
 • poskytovat kvalitní zdroje vyučování
   

Zdroje